Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00
Vloga ZOOjev

Živalski vrtovi so bili v preteklosti predvsem zbirke živali, namenjene za rekreacijo obiskovalcev, v zadnjih dveh desetletjih pa dobivajo povsem nov značaj in pomen, saj predstavljajo največje "ex situ" kapacitete znanja, kadrov in namestitve za potrebe v varstvu narave. 

 

Svoje poslanstvo vršijo na štirih temeljnih področjih, ki so vsa zakonska obveza vsakega živalskega vrta v Sloveniji: 


  • Naravovarstvena vloga
  • Izobraževalna vloga 
  • Turistična, kulturna in rekreacijska vloga 
  • Znanstveno-raziskovalna vloga


Naravovarstvena vloga


  • Ohranitvena vzreja znotraj živalskega vrta.
  • Izboljšanje in razvijanje tehnik ohranitvene vzreje.
  • Varstvo živalskih vrst v naravnem okolju.
  • Sodelovanje med živalskimi vrtovi in naravovarstvenimi ustanovami.
  • Spodbujanje ohranitvenih programov v naravnem okolju od koder ogrožena vrsta izvira.
  • Osveščanje javnosti o ohranjanju ogroženih vrst in habitatov.


Z ohranitveno vzrejo v živalskih vrtovih je cilj gojiti populacije, ki so vitalne in dovolj številčne. Ker pa so manjše kot v naravi, so bolj podvržene navzkrižnemu parjenju in tudi selekcija ni popolnoma naravna. Posledica je lahko siromašenje genskega sklada in povečanje neprimernih znakov.

Vsekakor je veliko bolje, da se vrsta ohrani v živalskih vrtovih, kot da popolnoma izgine. Če pa se pojavi potreba po vračanju v naravno okolje, živalski vrtovi iz svojih populacij prispevajo osebke v naravne populacije, da se le-te okrepijo.

Živalski vrtovi tako predstavljajo ''časovni most'' za tretje tisočletje, v katerih specializirane in močno ogrožene živalske vrste preživijo, medtem ko poteka katastrofalno uničevanje naravnega okolja.


Izobraževalna vloga


Izobraževalna vloga je danes najbolj izrazita. Po televiziji in iz knjig ni mogoče dobiti realne predstave o živalih in spoznati njihovega obnašanja. Le kar človek pozna, ima lahko rad - in tudi ohranja. Živalski vrt ima razvito posebno pedagoško službo, ki je v zadnjih 26 letih razvila izredno bogato paleto pedagoških programov in se s tem uvrstila med najpomembnejše ustanove na področju zagotavljanja neformalnega izobraževanja o živalih po zaključenem rednem šolanju.


Turistična, kulturna in rekreacijska vloga


Naša država ima vedno več  turistov in v ponudbo spada prav gotovo tudi obisk živalskega vrta, še posebej, če je tako lep kot je naš. Zoo je privlačna točka družinskih izletov. Je ena vodilnih domačih turističnih ustanov poleg Blejskega jezera in Ljubljanskega gradu ter Postojnske jame, vendar tu prevladujejo predvsem tuji turisti. Za domače turiste je ZOO Ljubljana vodilna turistična destinacija.


Znanstveno-raziskovalna vloga


ZOO Ljubljana se redno udeležuje različnih mednarodnih in domačih raziskav. Tako npr. aktivno sodeluje pri raziskavi genoma šimpanzov, herpes virusa slonov, testiranju vonjalnih količkov pri risih ipd.  Lahko pripravijo zanimive projekte z vsemi ministrstvi, celo z Ministrstvom za obrambo. Trudijo se za interdisciplinarnost, povezani so z mnogimi fakultetami in institucijami.