Photo animal Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Politika piškotkov

UPORABA PIŠKOTKOV


Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):

                 - piškotki za analitične namene

                 - piškotek za spremljanje itinerarja neregistriranih uporabnikov.


Določene vsebine se prilagodijo za določenega uporabnika, analiza obiska spletnega mesta omogoča stalno izboljševanje spletnega mesta.


Uporabnik uporabo piškotkov bodisi dovoli, bodisi zavrne, svojo izbiro lahko naknadno tudi spremeni.


V kolikor zavrne uporabo piškotkov, spletno mesto v brskalniku ne bo naložilo nobenega trajnega piškotka, razen lastnih piškotkov, s katerimi se analizira obiskanost spletnega mesta. V tem primeru uporabniku ne bo moč zagotoviti uporabe spletnega mesta v celoti.


Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve je razviden iz spodnjih tabel:Zahtevani piškotki


Piškotki so tekstovne datoteke, ki na strežniku prepoznajo vaš računalnik. Piškotki sami po sebi ne prepoznajo individualnega uporabnika, pač pa računalnik, ki je bil uporabljen pri dostopu na spletno stran. Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.Piškotki za spremljanje statistike


Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in
javljajo informacije.


TABELA piškotkov

ImeDomenaVeljavnostRazlog
_gat.zoo.si1 minutaGoogle analytics – Razlaga https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_ga.zoo.si2 letiGoogle analytics - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gid.zoo.si24 urGoogle analytics - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
laravel_sessionWww.zoo.si2 uriSession cookie za delovanje spletnega mesta
MCPopupClosedWww.zoo.si12 mesecevMailchimp popup za pomnenje izpolnitve Mailchimp popupa
XSRF-TOKENWww.zoo.si2 uriVarnosti piškotek za Cross-site zaščitoAvtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine


Celotna vsebina spletnega mesta (fotografije, filmi, besedila, zvoki, logo Živalski vrt Ljubljana itd.), je avtorsko-pravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je Živalski vrt Ljubljana in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno. Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja Živalskega vrta Ljubljana je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika ali kot referenca. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.


Brez predhodnega pisnega soglasja Živalski vrt Ljubljana je uporabniku prepovedano posegati v avtorska dela iz prejšnjih odstavkov tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.Omejitev in izključitev odgovornosti Živalski vrt Ljubljana


Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.


Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.


Uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletnem mestu (uporabniško ime, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.


VELJAVNOST


Splošni pogoji, politika piškotkov in varstvo osebnih podatkov so objavljena na spletnem mestu www.zoo.si in velja od 22.5.2018 dalje.

Ob vsaki spremembi Politike varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Javnega zavoda boste ustrezno obveščeni. Obvestilo bo vidno ob vašem obisku spletne strani.