Photo animal
Photo mask
Dan živali - dan oskrbnikov
02.10.2020

4. oktober je posvečen živalim in ljudem, ki s svojim delom pomembno prispevajo k njihovi dobrobiti ter ohranitvi številnih živalskih vrst. Na ta dan na pobudo združenj oskrbnikov International Congress of Zookeepers poleg svetovnega dneva živali namreč obeležujemo tudi mednarodni dan oskrbnikov živali (International Zookeper day).


Ob tej priložnosti smo v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana in projektom Multi-kul-praktik, ki se tokrat osredotoča na Brazilijo, pripravili posebno živalsko pustolovščino.  

4. oktobra bomo med 14. in 16. uro na posebnih delavnicah spoznavali živali Južne Amerike – izvedeli boste, kdo so južnoameriške kamele, gvanaki in mare, kateri je največji glodalec na svetu in kdo je v resnici gospod Ficko. 

V afriški hiški ob levji ogradi boste lahko med 11. in 12. ter 15. in 17. uro prisluhnili tudi branju pravljic, v katerih v glavnih vlogah nastopajo živali. 


Delavnic v ZOO Ljubljana se lahko udeležite brez rezervacij in doplačil. Prosimo, da do vodnikov pristopate posamično, nosite zaščitno masko in upoštevate njihova navodila.

V izogib čakanju v vrsti pred blagajno si vstopnice za živalski vrt zdaj lahko zagotovite tudi preko spleta. Svojemu nakupu lahko preprosto dodate tudi 1 € za podporo naravovarstvenim projektom, ali pa v ta namen kak kovanec spustite v zbiralnik pred ZOO Ljubljana.

Dan živali - dan oskrbnikov

Delo oskrbnika ni zgolj preživljanje časa z živalmi, kot si to marsikdo nekoliko preveč »romantično« predstavlja. V Živalskem vrtu Ljubljana oskrbniki skupaj z ostalimi zaposlenimi in zunanjimi sodelavci skrbijo za celostno podobo živalskega vrta, seveda pa je njihova prva in najpomembnejša naloga oskrba živali ter delo z njimi.


Živali v ZOO Ljubljana redno oskrbuje okoli 20 oskrbnikov, ki so razdeljeni v štiri skupine in več izmen, saj delo poteka preko vsega dneva in tudi ponoči, ne glede na letni čas, vreme ali izredne razmere, kot jih imamo v letošnjem letu. Pomagajo jim še dijaki in študentje ustreznih smeri, ki pri nas opravljajo prakso. Oskrbniki tako vsak dan po utečenem urniku skrbijo za dobro počutje živali in jim nudijo vso potrebno nego, čistijo njihove prostore in jih razkužujejo. Poskrbeti morajo, da razdelijo vse obroke hrane v pravem času in na pravi način, po potrebi pa živalim aplicirajo tudi zdravila. Redno jih tehtajo in opazujejo njihovo vedenje, vse podatke pa skrbno beležijo. Sodelujejo tudi pri premestitvah, transportih in načrtovanju novih ograd. Ves čas skrbijo tudi za varnost obiskovalcev in živali. Delo je lahko zelo naporno in terja od oskrbnikov dobro psihofizično pripravljenost.


Oskrbniki so pomemben povezovalni člen med živaljo in veterinarjem, saj navadno prvi opazijo morebitno spremenjeno vedenje, znake bolezni, poškodbo ali kaj drugega. Da bi bili veterinarski pregledi čim manj stresni, oskrbniki živali tudi trenirajo. Veterinarska oskrba je najboljša, če se živalim lahko približamo ter vse potrebne preglede opravimo v sodelovanju z njimi. Živali zato učijo, da so vajene bližine ljudi, da se jih tako oni kot veterinarji lahko dotaknejo in opravijo osnovni pregled telesa. Oskrbniki živali trenirajo s pozitivno spodbudo, kar pomeni, da nagrajujejo vedenja, ki jih od njih želimo. To pomaga ustvariti dobro komunikacijo med živaljo in oskrbnikom, kar zelo olajša delo in omogoča višjo raven oskrbe. Treningi potekajo tudi kadar ni obiskovalcev, saj so v prvi vrsti namenjeni boljšemu počutju živali. Po znanja o treningu živali so morali zaposleni v tujino, saj v Sloveniji podobnih tečajev ni. Najbolj posebna znanja so s področja treninga slonov in morskih sesalcev. Da lahko oskrbujemo in treniramo slonico Gango po sodobnih standardih, so se štirje oskrbniki iz ZOO Ljubljana izobraževali na slonarskih šolah po vsej Evropi. 


Oskrbniki skrbijo tudi za popestritve življenjskega prostora živali, saj je to izjemnega pomena za njihovo dobrobit. Da se živali ne dolgočasijo in da lahko izražajo svoje naravne nagone, zanje izdelujejo in jim v ograde nameščajo različna igrala, jim na zanimive načine postrežejo obroke hrane, po terenu posujejo dišeče začimbe ipd. To zahteva kar nekaj spretnosti, iznajdljivosti in domišljije. V ZOO Ljubljana je eden izmed oskrbnikov izdelal senzorično škatlo za zveri, ki le-te privabi z zvoki kokoši, krave ali ovce, odpre pa se šele po določenem času, ki ga določi oskrbnik. Tako zadostimo vsem čutom plenilca, saj ta zvoke živali sliši, s pomočjo vida in voha plen izsledi, potem nanj preži in čaka, pa tudi tipa po okolici obroka, ki ga bo kmalu še okušal.


Oskrbniki ob svojem delu spoznajo prav vsako žival, njene osebnostne lastnosti, posebnosti in potrebe. Vse skušajo v najboljši meri zadovoljiti, zato se na živali seveda tudi čustveno navežejo, vendar se zavedajo, da se je od nekaterih treba tudi posloviti, in to ne le v primeru pogina. Naše živali so namreč del mednarodnega vzrejnega programa, kar še posebej velja za ogrožene živalske vrste. ZOO Ljubljana je član evropske in svetovne zveze živalskih vrtov in akvarijev, znotraj katerih obstajajo vzrejni programi za ogrožene živalske vrste in se vodijo rodovne knjige. Živali so skupne vsem članom zveze in si jih v prizadevanjih za ohranitev njihovih vrst tudi izmenjujemo. Oskrbniki se zato sprijaznijo s premestitvami nekaterih živali, za katere so skrbeli vrsto let, ter z oddajo mladičev, a se hkrati tudi razveselijo novih živali, ki pridejo k nam iz drugih živalskih vrtov.


Verjetno veste, da del svojega delovnika oskrbniki namenijo tudi novinarjem in stikom z obiskovalci, odgovarjajo na njihova vprašanja in jim preko različnih programov približajo živali. Da bi lahko ljubitelji živali izkusili vsaj tisto najprijetnejšo plat njihovega poklica, smo zasnovali programa Oskrbnik za en dan in Srečaj svojo NAJ žival v ZOO Ljubljana, na katerih vam predstavimo oskrbo živali ter vam omogočimo, da jih spoznate čisto od blizu.