Photo animal
Photo mask
Svetovni dan čebel 2019
16.05.2019

Pridružite se nam na Dogodivščinah ob Svetovnem dnevu čebel, ki ga bomo posvetili samotarskim čebelam in njihovim bivališčem!


Termin:
Sobota, 18. 5. in nedelja 19. 5. 2019 od 10.00 do 13.00 ter od 14.00 do 17.00
Ponedeljek, 20. 5. 2019 od 10.00 do 13.00

Svetovni dan čebel 2019

Svetovni dan čebel bomo v Živalskem vrtu Ljubljana obeležili z dogodivščino spoznavanja samotarskih čebel in njihove vloge v naravi. 


V Sloveniji poleg zelo poznane kranjske čebele živi okrog 550 vrst samotarskih čebel in čmrljev, ki so zelo pomembni opraševalci kulturnih in drugih rastlin. Samotarske čebele ne pikajo, tako da si jih lahko brez strahu pobliže ogledamo. 

Pomen divjinskih čebel v okolju je izjemen, saj so vse po vrsti opraševalke žužkocvetnih rastlin. Nekatere med njimi so celo specializirane na opraševanje samo določenih rastlin, zato se v okolju pojavljajo le v času njihovega cvetenja. Večina med njimi pa obiskuje cvetove različnih rastlinskih vrst. Ker za razliko od medonosne kranjske čebele živijo samotarsko, se je za njih uveljavilo ime samotarske čebele.

Samotarske čebele privabimo z nameščanjem gnezdilnic, v katerih samice poskrbijo za zarod. Pri tem sledimo vzorcu njihovih naravnih prostorov za gnezdenje, kot so slamnate bilke, stebla trsta in bambusa ter odprtine v lesu.

Tako kot medonosne čebele in čmrlje, tudi samotarske čebele prizadenejo dejavniki onesnaževanja okolja, zato jih prištevamo med bioindikatorje. V okolju, kjer bodo gnezdilnice za samotarske čebele samevale, je lahko nekaj zelo narobe.

Dogodivščino bo vodil Ivan Esenko, avtor monografije Svet čebel in velik poznavalec čebel.