Photo animal
Photo mask
Svetovni dan slonov 2022
10.08.2022

Tudi letos bomo v Živalskem vrtu Ljubljana dan slonov obeležili z brezplačnimi delavnicami za obiskovalce. Ob naši ambasadorki divjinski slonov, slonici Gangi, bomo 12. avgusta od 16. do 18. ure ter 13. in 14. avgusta od 15. do 18. ure skupaj spoznavali

  • prilagoditve slonov na naravno okolje,
  • razloge za ogroženost slonov,
  • podobnosti in razlike med azijskimi in afriškimi sloni,
  • kako deluje trobec,
  • koliko vode popije in koliko hrane na dan poje slonica Ganga ter s kakšnimi igračami ji popestrimo dan.

Najmlajši se bodo lahko tudi poigrali s »slonjim spominom« in sestavljanko.

Svetovni dan slonov 2022

12. avgust je že od leta 2015 posvečen ozaveščanju javnosti o nujnosti zaščite in ohranjanja slonov ter okolja, v katerem živijo. Je tudi vsakoletna priložnost, da ljudje ozavestimo, kakšen vpliv imamo na preživetje določene živalske vrste – tako negativen kot pozitiven. Sloni so karizmatična vrsta, ki vzbuja pozitivna čustva in spoštovanje v vseh kulturah, a so kljub temu ves čas na robu preživetja. Na njihov svetovni dan različne naravovarstvene organizacije in strokovnjaki osvetljujemo razloge za takšno stanje, ozaveščamo o pozitivnih rešitvah in dobrih praksah ter skušamo ljudi opolnomočiti, da v vsakodnevnem življenju sprejemajo odločitve, ki bodo kopenskim velikanom pomagale preživeti.


Populacije slonov še vedno najbolj ogroža lov teh živali za slonovino. Čeprav sta uvoz in prodaja izdelkov iz slonjih oklov in kosti na srečo že marsikje prepovedana ter se vlaga veliko truda v preprečevanje nelegalnega lova in razkrivanje črnega trga, ima odločilen vpliv na obstoj slednjih še vedno končni kupec. Odgovornost vsakega posameznika je, da se odloči, da je življenje slona vredno več od predmeta iz slonovine – tudi v primerih, ko preprodajalci trdijo, da slonovina in izdelki iz nje izhajajo iz "zgodovinskih zalog". Strokovnjaki so namreč s pomočjo metode za določanje starosti organskih materialov z aktivnim ogljikom ugotovili, da v okviru svetovne trgovine s slonovino še vedno krožijo okli in izdelki iz slonovine slonov, ki so bili nezakonito ubiti v zadnjih nekaj letih. 

Slone ogroža tudi uničevanje njihovega naravnega okolja – zopet za potrebe nas, ljudi. Tu nas kot potrošnike lahko vodijo splošne smernice za zmanjševanje našega vpliva na okolje in podnebje. Če želimo, da bodo sloni lahko na svetu pustili več odtisov, jih moramo mi pustiti manj ter kupovati tisto, kar zares potrebujemo in izbirati izdelke, ki so pridobljeni na etičen način, s čim manjšim vplivom na naravne habitate. Na okolje slonov imajo največji vpliv industrije z izdelki iz lesa (tudi papirja), kave in palmovega olja.

Če potujete v domovino azijskih ali afriških slonov, se lahko kot odgovorni ekoturisti odločite tudi za podporo lokalnih programov za ohranitev slonov ter domačinov, ki se vključujejo vanje. Organizacije, ki skrbijo za zaščito slonov, lahko podprete tudi z donacijami. ZOO Ljubljana pod okriljem Evropske in Svetovne zveze živalskih vrtov in akvarijev (EAZA, WAZA) namenja finančna sredstva za naravovarstvene projekte, v prizadevanjih za ohranitev slonov pa aktivno sodeluje tudi pri raziskavi herpes virusa slonov, ki ogroža njihove populacije v naravi.

Nenazadnje lahko nekaj za dobrobit slonov vsakdo stori tudi s tem, da se o njih in njihovi ogroženosti poduči, morda o tem spregovori z družino in prijatelji ter tako pomaga pri ozaveščanju. Obojemu so namenjene tudi delavnice, ki jih ob svetovnem dnevu slonov pripravljamo v ZOO Ljubljana.

Pridružite se nam!