Photo animal Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
Februar Od 9. do 17:30. ure
Marec Od 9. do 17:30. ure

Volk Canis lupus

Volk
Vloga v naravi

Volk je ključna vrsta

Čeprav volk v številnih bajkah in pravljicah nastopa kot izrazito negativen lik, v resnici v naravi opravlja številne izjemno pomembne naloge. Ker je njegov vpliv na celoten ekosistem tako velik, pravimo, da je ključna vrsta.


Volk je krovna vrsta

Volk je tudi krovna vrsta, ki uravnava populacijo svojega plena, predvsem srnjadi, jelenjadi in divjih svinj. Ker lovijo predvsem šibkejše in bolne živali, delujejo kot pomemben dejavnik naravnega izbora. Z nižanjem gostote plena preprečujejo širjenje različnih bolezni. Pomemben vpliv imajo tudi na populacijo drugih plenilcev, s katerimi tekmujejo za podobne vire hrane, to so pri nas šakali. Šakali se volkov praviloma izogibajajo. Znanstveniki domnevajo, da so prav lokalna izumrtja volka povzročila, da šakali danes širijo svoj življenjski prostor.


Volk je karizmatična vrsta
Ker volkovi pri ljudeh vzbujajo celo paleto čustev, pravimo, da je volk karizmatična vrsta. Z varstvom karizmatičnih vrst lahko vplivamo na varstvo številnih drugih, manj opaznih, a s tem nič maj pomembnih vrst v ekosistemu. Zdrav volk za človeka praviloma ni nevaren. V Sloveniji v zadnjih 100 letih ni znanega primera napada volka na človeka.  

Vzroki ogroženosti

Nagrade za uplenjene volkove do leta 1909

V Sloveniji so do leta 1909 za uplenjene volkove izplačevali nagrade. Volkove so lovili v pasti, jih zastrupljali, streljali, iskali legla in kruto pobijali mladiče, vse z enim samim ciljem, da bi jih iztrebili. Šele ko je številčnost populacije upadla na kritično mejo, so se pojavila prva razmišljanja o pozitivni vlogi volka in njegovem pomenu za ravnovesje v naravi.


Uvrščeni na Rdeči seznam
Zadnjih 20 let so volkovi v Sloveniji popolnoma zavarovana vrsta, uvrščena na Rdeči seznam. Velikost populacije je ocenjena na približno 30-40 osebkov. V kolikor volkovi uplenijo domačo žival, država oškodovancem izplača odškodnino. V primeru napadov na drobnico je dovoljen tudi nadzorovan odstrel.


Kako se ubraniti, da volk ne napade črede ovac?
Napadom na drobnico se sicer lahko izognemo s primerno zaščito, npr. z nameščanjem električnih pastirjev ali s pastirskimi psi. Pastirji v pokrajinah, kjer živijo volkovi, te dobro poznajo in se jih ne bojijo. Če napadejo čredo ovac, jih zlahka preženejo, tudi če so oboroženi le s palicami.


Odstrel ni učinkovito orodje za zmanjšanje škode

Raziskave kažejo, da odstrel volkov ni učinkovito orodje za zmanjševanje škode v kmetijstvu, saj tropi s porušeno strukturo (npr. če je ubit eden od vodilnih volkov) pogosteje napadajo lahek plen, kot je drobnica. Volkove ogroža razdrobljenost življenjskega prostora, gradnja cest in krivolov. V svetovnem merilu vrsta ni ogrožena.

Kako lahko pomagaš?

Pouči se o volku in si ga oglej v živalskem vrtu

Ker je ogroženost volka močno povezana s strahom ljudi, je za ohranjanje vrste ključno ozaveščanje. Volk za ljudi ni nevaren, lahko pa povzroči škodo v živinoreji, zato moramo svoje pašnike primerno zaščititi in preprečiti, da bi trop napadel drobnico. Čeprav so še naši pradedki za mrtvega volka prejeli nagrado, danes vemo, da imajo pomembno vlogo za delovanje celotnega ekosistema in jih je potrebno varovati.  


Preberi več:

Ohranimo velike zveri v naših gozdovih.

Volk v Sloveniji.

World map
Naravovarstveni status:
lc
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Volkovi pogosto ulovijo živali v slabši kondiciji.
Genetske raziskave so potrdile, da imata volk in udomačeni pes skupnega prednika. Pse danes poznamo kot podvrsto volka z znanstvenim imenom Canis lupus familiaris.
Pogosto plen uplenita le vodilna volkova.
Za razliko od volku podobnih psov imajo volkovi na sprednji strani podlakti črno progo