Photo animal Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
Februar Od 9. do 17:30. ure
Marec Od 9. do 17:30. ure

Surikata Suricata suricata

Surikata
Vloga v naravi
Pomemben člen v prehranjevalnem spletu

Surikate so nenadomestljiv člen v prehranjevalnem spletu, saj imajo pomembno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja v ekosistemu. Zmanjšujejo populacijo nevretenčarjev (predvsem pajkovcev in žuželk) ter kač, objedajo koreninice, hkrati pa so tudi same pomemben vir hrane za številne druge živali, npr. za šakale in ptice ujede.
 
Vzroki ogroženosti
Vrsta je zelo razširjena

Surikate niso ogrožene, obstaja le majhna možnost, da bi se njihova populacija v bližnji prihodnosti občutno zmanjšala. Vrsta je splošno razširjena po vsej južni Afriki, med drugim tudi na mnogih zavarovanih območjih.
 
Kako lahko pomagaš?
Čeprav surikate niso ogrožena vrsta, več tujih nevladnih organizacij skrbi za njihovo ohranjanje. To temelji predvsem na varovanju njihovega habitata. S sredstvi, ki jih zaslužijo z ekoturizmom, kmetom izplačujejo nadomestilo za zaslužek, ki bi ga ustvarili s kmetovanjem v življenjskem prostoru surikat.

Meerkat Magic Conservation Project
World map
Naravovarstveni status:
lc
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Surikate imajo dober globinski vid, a majhno vidno polje. Zato morajo, ko oprezajo za plenilci, neprestano obračati glavo.
Surikate se prehranjujejo tudi s strupenimi kačami in škorpijoni in so imune na nekatere njihove strupe.
Preživijo lahko brez pitja vode, saj zadostno količino vode dobijo iz koreninic, gomoljev in sadja.