Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
februar - marec od 9:00 do 17:30
april - september od 9:00 do 19:00

Liči antilopa Kobus leche kafuensis

Liči antilopa
Vloga v naravi

Njihovi iztrebki so pomemben vir hrane za ribe


Kot vsa živa bitja, so tudi liči antilope pomemben člen v prehranjevalnem spletu. Z objedanjem rastlinstva omejujejo njegovo razrast, v dlaki pa raznašajo semena in tako rastlinske vrste selijo na nove lokacije. Ker živijo na zamočvirjenem področju ob reki Kaufe, so njihovi iztrebki pomemben vir hrane za ribe. Z ribami pa se nato hranijo številne ptice. Liči antilope prispevajo k ekološkemu ravnovesju celotnega območja, saj posredno omogočajo obstoj več kot kot 400 vrst ptic, med njimi različnih vrst rac, gosi, čapelj, pelikanov, štorkelj, ibisov in žerjavov, pa tudi ribjih orlov in drugih ujed, ki se hranijo z njhovimi trupli.

Vzroki ogroženosti

Preživetje vrste je odvisno od poplav


Znanstveniki ocenjujejo, da v naravi živi približno 50 - 70 000 liči antilop. Čeprav je njihova populacija v zadnjih desetletjih stabilna, je njihova razširjenost omejena na eno samo lokacijo, in sicer na poplavno nižino ob reki Kafue v Zambiji. Pravimo, da je liči antilopa endemit. Obstoj vrste je popolnoma odvisen od sezonskih poplav, zato ji človekovi posegi v vodni režim (npr. zajezitve za hidroelektrarne) predstavljajo še posebej veliko grožnjo. Življenjski prostor si liči antilope delijo z naseljenim govedom. Z njim tekmujejo za prostor in hrano, prihaja pa tudi do prenosa različnih bolezni. Liči antilope lovijo za meso, usnje in kot trofeje (rogovi).

Kako lahko pomagaš?

Bodi eko zaveden potrošnik

Na potovanjih se o izdelkih, ki jih nameravaš kupiti, prepričaj, da niso živalskega izvora ali morda narejeni iz ogroženih rastlinskih vrst.

World map
Naravovarstveni status:
en
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Samci navadno v času parjenja branijo zelo majhne teritorije (5-10 m široke) z nekaj samicami.
So pravi prežvekovalci. Imajo štiridelni želodec in že delno prebavljeno hrano vračajo po požiralniku navzgor in jo ponovno prežvečijo.
Vodne antilope imajo votle roge, zato jih uvrščamo k votlorogom.