Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
December 9:00 do 16:30
Januar 9:00 do 16:30

Mara/ pampski zajec Dolichotis patagonum

Mara/ pampski zajec
Vloga v naravi

Ekosistemski inženirji

Mare živijo v parih, ki se združujejo v skupine. Z izkopavanjemo rovov za svoja bivališča v pokrajini ustvarjajo otoke, ki se razlikujejo od okoliške pokrajine. Pravimo, da so ekosistemski inženirji, saj ustvarjajo, vzdržuejo in spreminjajo svoj življenjski prostor.

Ustvarjajo bivališča za mnoge živaliPri gradnji pogosto premešajo in premestijo ogromne količine prsti. Njihov urin in iztrebki delujejo kot gnojilo, zato pospešujejo rast rastlin. Podzemni sistem rovov zagotavlja večjo prezračenost prsti in hitrejše pronicanje vode v zemljo z zmanjševanjem izhlapevanja na površinini, kar dodatno pripomore k boljši rasti rastlinstva. Rove lahko pozneje uporabljajo tudi mnoge druge živali, npr. nevretenčarji, plazilci, glodalci, kune in nekatere ptice. Taka območja privlačijo številne živali, zato je biotska raznovrstnost na njih zelo velika.

Vzdržujejo odprto pokrajinoNjihovo prehrano v največji meri sestavljajo trave in zeli. V kombinaciji z dejavnostjo velikih rastlinojedov (npr. goveda) preprečujejo, da bi se njihov življenjski prostor zarasel z gozdom. V odprti pokrajini plenske vrste lažje zaznajo svojega plenilca, tako da le-ti živijo v neke vrste sožitju.

Raznašalci semenMare občasno jedo tudi semena in plodove in tako delujejo kot raznašalci semen.

Pogosto so hrana drugim živalimTudi same pogosto postanejo hrana za nekatere vrste plenilcev. Še posebej mladiči se pogosto znajdejo na jedilniku ptic ujed, pume, lisice in južnoameriške kune - grizona.

Vzroki ogroženosti

Človek uničuje njihov življenjski protor

Največja grožnja za mare je uničevanje njihovega življenjskega prostora. Travišča in območja, poraščena z grmovnatimi vrstami, namreč lastniki zemljišč pogosto spreminjajo v kmetijske površine. Njihova številčnost se dodatno zmanjšuje zaradi pretiranega lova, cenjene so predvsem njihove kože. Za svoj obstoj morajo mare tekmovati z nekaterimi naseljenimi rastlinojedimi vrstami, npr. z ovcami in poljskimi zajci.

Populacija se je v zadnjem desetletju zmanjšalaČeprav ima vrsta široko območje razširjenosti, se je njena številčnost po nekaterih ocenah v zadnjem desetletju zmanjšala za skoraj tretjino. Mare so zato potencialno ogrožena vrsta.

Kako lahko pomagaš?

Odgovoren odnos do okolja

Če imamo kot posameznik spoštljiv odnos do narave, kjer živimo, bomo enako delovali tudi kjerkoli drugje po svetu.

World map
Naravovarstveni status:
nt
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Ali veš, da je mara četrti največji glodalec na svetu?
Samice posvečajo skrbi za mladiče mnogo več časa kot samci.
Samci mladičem in samicam zagotavljajo varnost z intenzivnejšim oprezanjem za plenilci.
Tečejo lahko s hitrostjo do 70 km/h.