Photo animal Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
Februar Do 15. feb. od 9. do 16:30. ure
Marec Od 15. feb. od 9. do 17:30. ure

Gepard Acinonyx jubatus

Gepard
Vloga v naravi

Plenilec s svojim urnikom

Gepard je pomemben plenilec srednje velikih sesalcev, kot so gazele in zajci. Lovi čez dan, saj podnevi dobro vidi, hkrati pa na ta način zmanjšuje tekmovanje za plen z drugimi plenilci, ki plenijo večinoma ponoči.

Vzroki ogroženosti

Človekova dejavnost

V preteklosti so geparde veliko lovili zaradi krzna, pa tudi z namenom udomačevanja, saj so tiste, ulovljene v divjini, aristokrati trenirali za lov. Danes geparde ogroža predvsem izguba življenjskega prostora in zmanjševanje številčnosti njegovega plena. V nekaterih delih Afrike ga ljudje preganjajo zaradi škode, ki jo povzroča na živini. Ustrezno upravljanje z živino na območjih, kjer je prisoten gepard (npr. zaščita živali s pomočjo psov čuvajev), je pomemben del ohranjanja te vrste. Dodatne negativne vplive na populacije gepardov povzročajo tudi večje zveri, kot so levi in hijene, ki ubijajo gepardove mladiče, odraslim gepardom pa pogosto vzamejo njihov plen. To velja predvsem za zaščitena območja oz. narodne parke, kjer je koncentarcija levov in hijen velika.

Kako lahko pomagaš?

Zaščita velikih mačk

Pridružiš se lahko naravovarstvenim organizacijam, ki skrbijo za zaščito velikih mačk v Afriki, kot npr. Cheetah Conservation Fund v Namibiji - http://cheetah.org/ .Gepard (Acinonyx jubatus) je na mednarodnem seznamu ogroženih vrst IUCN uvrščen v kategorijo ranljiva vrsta. Podvrsti A. jubatus hecki in A. jubatus venaticus pa sta uvrščeni v kategorijo kritično ogrožena podvrsta.Leta 2015 je Cheetah Conservation Fund praznovala 25 let delovanja.Mednarodni dan gepardov je 4. december.

 

World map
Naravovarstveni status:
vu
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Mednarodni dan gepardov je 4. december.
Leta 2015 je Cheetah Conservation Fund praznovala 25 let delovanja.