Photo animal Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
Februar Do 15. feb. od 9. do 16:30. ure
Marec Od 15. feb. od 9. do 17:30. ure

Azijski slon Elephas maximus

Azijski slon
Vloga v naravi

Sloni so krovna vrsta 

Kot vsi veliki rastlinojedi so tudi sloni pomembni pri oblikovanju ekosistemov in njihovem uravnoteženem delovanju. Pomembno vplivajo na vrstno strukturo rastlinja, saj pulijo grmičke in objedajo listje, s čimer preprečujejo, da bi se njihova pokrajina zarasla v gozd. Oblikujejo strukturo tal, saj jih teptajo, kopljejo pa tudi luknje, iz katerih po dežju pijejo vodo tako sloni, kot tudi druge živali. S svojimi iztrebki bogatijo tla, raznašajo semena in tako nudijo hrano različnim hroščem, pticam in drugim živalim.

 

Vzroki ogroženosti

Ogroženi zaradi človeka

Čeprav zaradi pogoste uporabe pri težkih gozdarskih delih v ujetništvu niso redki, številčnost azijskih slonov v naravi upada. Mlade živali pogosto vzamejo iz divjine, jih udomačijo, nato pa uporabljajo kot delovne živali ali v verske namene.  Azijske slone ogroža predvsem izguba, degradacija in razdrobljenost življenjskega prostora, zaradi česar pogosteje prihaja do konfliktov s človekom. Zaradi hitre rasti števila prebivalcev po nekaterih ocenah na območju razširjenosti slona živi celo 20% svetovne populacije. V Indiji zaradi napadov slonov letno umre kar 400 ljudi.

Veliko težavo predstavlja tudi nezakonit lov zaradi slonovine, mesa in kože. Nezakonit lov zaradi slonovine je usmerjen na samce, zato lahko skozi leta upade genetska raznolikost populacije, to pa vodi v večjo smrtnost mladičev in pogostejše pojavljanje nekaterih genetsko pogojenih bolezni.  

 

Kako lahko pomagaš?

Reci NE slonovini

Ker slone močno ogroža nezakonit lov in preprodaja slonovine, k varstvu največ pripomoremo tako, da se izogibamo nakupu izdelkov iz slonovine.Z varstvom azijskih slonov in njihovega življenjskega okolja se ukvarja več naravovarstvenih organizacij, ena med njimi je WWF. Obišči njihovo spletno stran in preveri dejavnosti, s katerimi jih varujejo!

 

World map
Naravovarstveni status:
en
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Populacija indijskih slonov šteje od 20 000 do 25 000 živali. To so samo ocenjene vrednosti.
Azijski slon je karizmatična in krovna vrsta. Z ohranjanjem slonov in njihovega življenjskega prostora ohranjamo številne druge rastlinske in živalske vrste.