Photo animal Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
Februar Do 15. feb. od 9. do 16:30. ure
Marec Od 15. feb. od 9. do 17:30. ure

Južna Amerika

Nandu
Rhea americana Ikona Ptiči
Nandu
Ptiči
Mara/ pampski zajec
Dolichotis patagonum Ikona Sesalci
Mara/ pampski zajec
Sesalci
Črna čopičarka
Callithrix penicillata Ikona Sesalci
Črna čopičarka
Sesalci
Kapibara
Hydrochaeris hydrochaeris Ikona Sesalci
Kapibara
Sesalci
Sajmiri
Saimiri boliviensis Ikona Sesalci
Sajmiri
Sesalci
Gvanako
Lama guanicoe Ikona Sesalci
Gvanako
Sesalci