Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00
Izjava o dostopnosti

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče javnega zavoda ZOO Ljubljana, ki se nahaja na spletnem naslovu www.zoo.si.

Zavod ZOO Ljubljana se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi www.zoo.si.v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18.


Stopnja skladnosti

Spletišče javnega zavoda ZOO Ljubljana je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.


Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča javnega zavoda ZOO Ljubljana nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij,
  • nadomestno besedilo za slike
  • ločevanje naslovov, podnaslovov in vsebin
  • označevanje spletnih povezav

Spletno stran www.zoo.si smo lansirali v letu 2016.

V letu 2023 pripravljamo novo spletno stran, ki bo na voljo v prvem tromesečju leta 2024 in bo vključevala vse uporabnike z omejitvami.

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e-naslovu info@zoo.si Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.


Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

Republika Slovenija

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat republike Slovenije za

Informacijsko družbo

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

 gp.irsid@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 17.4.2023.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na mobilno aplikacijo javnega zavoda ZOO Ljubljana, ki se nahaja na Googleova trgovina Play in Apple trgovini App store. Deluje na napravah z iOS 13.4 in novejši ter Android 5.0 ali novejši.

Zavod ZOO Ljubljana se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine na mobilnikih v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18.

Stopnja skladnosti

Mobilna aplikacija javnega zavoda ZOO Ljubljana je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča javnega zavoda ZOO Ljubljana nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:
nekateri starejši videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov
nadomestno besedilo za slike
označevanje spletnih povezav
Pri izpolnjevanju standardov, kot sta WCAG 2.0 in EN 301 549 V3.2.1, pomagamo na različne načine:

- Besedilo v govor in govor v besedilo: Aplikacije omogočajo pretvorbo besedila v govor in govor v besedilo, da so dostopne slepim in slabovidnim uporabnikom ali uporabnikom, ki imajo težave z branjem.

- Barvni kontrast: Aplikacije podpirajo zadosten barvni kontrast, ki uporabnikom z okvarami vida olajša branje in interakcijo z aplikacijo.

- Velikost pisave: Aplikacija uporabnikom omogoča, da povečajo velikost pisave in tako olajšajo branje besedila uporabnikom z okvarami vida.

- Navigacija: Aplikacija ima jasno in dosledno navigacijo, ki uporabnikom olajša razumevanje in interakcijo z aplikacijo. Podpira tudi poudarjanje neravnega terena za iskanje poti, kar uporabnikom omogoča, da izberejo poti, ki so prijazne za invalidske vozičke ter otroške vozičke, kjer so na voljo.
 

Poleg zgoraj opisanih funkcij skrbimo tudi za redno preverjanje (vsaj enkrat letno) upoštevanja priporočenih standardov.

 

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e-naslovu info@zoo.si Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat republike Slovenije za
Informacijsko družbo
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si
Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 20.4.2023.