Photo animal Photo animal
Photo mask
Igrala in priboljški za živali

Ob različnih priložnostih predstavljamo program "Igrala in priboljški za živali" po urniku, da si obiskovalci lahko ogledajo enega od pomembnih stebrov oskrbe živali in živali v akciji. 


Živali v živalskih vrtovih potrebujejo ustrezno bivalno okolje in sovrstnike, ustrezno prehrano in veterinarsko oskrbo, higieno ter posebno skrb za njihovo vedenje.

 

Ključni sestavini pri skrbi za vrsti značilno vedenje živali izven naravnega okolja sta raznovrsten življenjski prostor in trening. Ko tema dvema sestavinama primešamo še oskrbnikovo naklonjenost in pozorno oko za vsakodnevne potrebe živali, dobimo odličen recept za dobro počutje živali v naši oskrbi.

 

Obogaten življenjski prostor ponuja telesne in umske izzive živalim, ki tako dobijo priložnost reševanja problemov, s kakršnimi se srečujejo tudi v naravi: iskanje hrane, iskanje bivališča, tek, plezanje, plavanje, praskanje, valjanje ipd. Živali ob tem kažejo naravna vedenja in se socialno, umsko in telesno dobro razvijajo.

 

Obogatitev življenjskega prostora za živali je v ZOO Ljubljana del vsakodnevne oskrbe in pri tem nam lahko pomagate.

 

 

Oblike obogatitve:

 

 

1. Fizična obogatitev

V naravnem okolju se živali srečujejo z različnimi sestavami tal, vodnimi viri in vremenskimi pogoji. Srečajo se z različnim rastlinstvom. Ta raznovrstnost jim omogoča raziskovanje in gibanje, pa tudi možnost prikrivanja. Po potrebi se popraskajo ob hrapavo deblo na nedosegljivih delih telesa, poiščejo senco v poletni vročini, se povaljajo v peščeni ali blatni kopeli. 

 

2. Prehranska obogatitev

Iskanje hrane je v divjini raznovrstna dejavnost za živali. Mnoge iščejo ali prežijo na svoj plen več ur, uporabljajo moč, um, hitrost ali ukano, da pridejo do hrane. Vse to zahteva tudi telesno dejavnosti in ostre čute, zato je pomembno, da tudi v živalskem vrtu živali hrano iščejo na podoben način.

 

3. Čutna obogatitev 

Čutna obogatitev je vohalna, okušalna, slušna, tipalna... Živali imajo zelo dobro razvita čutila. Za iskanje plena, vode, zavetja, partnerja ali izogibanja plenilcem uporabljajo zelo različna čutila, celo bolj raznovrstna in izostrena kot mi!  

 

4. Reševanje izzivov in problemov

Mnoge živali odlikuje visoka inteligenca, zato jih oskrbniki spodbujajo uporabljati svoj um. To dosežejo tako, da jim hrano in priboljške skrijejo v posebne krmilnike, pri katerih morajo uporabiti marsikatero umsko spretnost, da dosežejo skrite dobrote.

 

5. Socialna obogatitev

Je pomembna, da lahko žival izraža vedenje kot so nega, igra, dvorjenje in teritorialnost. Lahko jo predstavljajo živali iste vrste ali živali različnih vrst, vključuje pa tudi oskrbnika in odnos med njima. Žival, ki živi sama, ni nujno osamljena.

 

6. Trening

S treningom močno pripomoremo k dobrobiti živali, saj živali raje sodelujejo, mi pa se učimo živalim prisluhniti in razumeti, kaj sporočajo ter kaj potrebujejo. Preko treninga gradimo pozitiven in spoštljiv odnos med živaljo ter njenim oskrbnikom. Živali so bolj miselno in telesno dejavne, rade sodelujejo pri veterinarski oskrbi, dovolijo, da jih pregledamo, jim vzamemo kri, jih cepimo in tehtamo.  

 

 

DAN LAHKO POLEPŠAŠ NAŠIM ŽIVALIM TUDI TI !

 

- z nakupom igral za živali 
- z donacijo različnega materiala za igrala namenjena živalim

 

Izberi igračo in si prisluži MAJICO!

 

Vsa ta znanja lahko uporabiš, da popestriš dan svojemu ljubljencu.

 

Polepšaj dan še ti! Živali so za akcijo!

Igrala in priboljški za živali