Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April Od 9. do 19. ure
Maj Od 9. do 19. ure
Večurno vodenje

V času od novembra do konca marca pripravljamo naravoslovne dneve, predvsem za osnovne in srednje šole. V okviru naravoslovnih dni dosežemo in usvojimo učne cilje zapisane v učnih načrtih pri predmetih Spoznavanje okolja, Naravoslovje in Tehnika, Naravoslovje, Biologija ter pri izbirnem predmetu Organizmi v naravnem in umetnem okolju. Na ta način sodelujemo z učiteljem pri razlagi in podajanju nove učne snovi, kot tudi pri samem utrjevanju znanja.

 

Potek programa

V sklopu naravoslovnega dne vam omogočamo neposreden stik z nekaterimi manjšimi, udomačenimi, prostoživečimi živalmi, večje žvali pa vodeno opazujemo v njihovih ogradah. Ob pomoči biološkega materiala (kože, perje, kosti, odlitki stopinj) vam predstavimo osnovne značilnosti posamezne živalske skupine.

 

 

Podrobnosti


Cena

Vstopnina po veljavnem ceniku, 

ter doplačilo za vodenje v višini 3,0 € na osebo.

10 % popust za skupine nad 10 oseb.

 

Rezervacije

Informacije na narocila@zoo.si ali po telefonu 01 24 42 180.

Pravno obvestilo o ravnanju z osebnimi podatki.

 

Način plačila

Na blagajni živalskega vrta.

 

Trajanje programa

Program izvajamo od začetka novembra do konca marca. Trajanje posameznega naravoslovnega dne je 4 do 5 šolskih ur oziroma po dogovoru.

 

Število udeležencev

V eno skupino sprejmemo en razred oziroma največ 28 oseb.


NOVOST!


Naravoslovni dan Prometni ZOO

Naravoslovni dan z naslovom Prometni ZOO, ki temelji na metodi izkušenjskega učenja in je namenjen učencem 1. triade in predšolskim otrokom pred vstopom v OŠ. Ob pomoči živali, ki pozitivno vplivajo na motivacijo  otrok pri učenju, pomnjenju ter razvijanju različnih veščin, spoznavamo in utrjujemo pojme v prometu.

 

Žival zebro primerjamo s prehodom za pešce. Spoznavamo poti, ki jih uporabljajo živali ter njihove stečine primerjamo s pločniki in cestami. Za vidnost v prometu otroke spodbujamo k uporabi odsevnikov, kresničk in svetil, pri tem pa vzpostavimo povezavo z očmi velikih mačk in živalmi, ki oddajajo lastno svetlobo. Pri tem so nam zgled tudi živali s sporočilnimi barvami, s katerimi nekatere opozarjajo na nevarnost ali neužitnost (močerad), druge pa se prikrijejo v okolju (antilopa). V prometu je pomembna uporaba zaščitne opreme kot so varnostni pas, čelada, hrbteničnik ter ščitniki za kolena, komolce in zapestja. Pri tem opazujemo živali ter ugotavljamo, kako je narava poskrbela za njihovo zaščito pred plenilci in poškodbami (želva, pasavec, kamela). Otroci razvijajo ročne spretnosti in ustvarjalnost ob izdelavi kresničke v obliki živali, ki jo lahko nalepijo ali obesijo na šolsko torbico ali pa izdelajo želvo po tem, ko so jo izkustveno spoznali in doživeli.Program izvajamo od oktobra do marca, po dogovoru tudi v popoldanskem času. Rezervacije: Informacije na narocila@zoo.si ali po telefonu 01 24 42 180.

Več v videu!  

 Večurno vodenje