Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
December 9:00 do 16:30
Januar 9:00 do 16:30

Nandu Rhea americana

Nandu
Vloga v naravi
Kot vsi organizmi, ima tudi nandu prav posebno mesto v prehranjevalnem spletu 

Z objedanjem rastlinja spodbujajo njegovo rast in tvorbo semen, delujejo pa tudi kot pomembni raznašalci, saj semenom omogočajo “brezplačen prevoz” na bolj oddaljene lokacije. Za rastlinske vrste je razširjanje na nove lokacije izjemnega pomena, saj na ta način mlade rastline ne odžirajo hranil in prostora svojim “staršem”, novim generacijam pa je na ta način zagotovljena tudi večja genetska raznolikost. Nanduji tako omejujejo njihovo številčnost, preprečujejo pretirano rast populacije in z njo povezano širjenje različnih bolezni.

Občasni mrhovinarji

Občasno jedo tudi mrhovino in delujejo kot čistilci okolja. Kot največja ptica Južne Amerike, ki lahko zelo močno in boleče brcne, je nandu zavarovan pred večino plenilcev, a kljub temu včasih postane plen pume ali jaguarja. Njihova gnezda z jajci so pomemben vir hrane za nekatere kuščarje, grivaste volkove, gozdne pse, pasovce in nekatere ptice ujede.
Vzroki ogroženosti
Vzrok ogroženosti nandujev je človek

Stanje populacije nandujev v naravi je zaradi pobeglih osebkov iz ujetništva težko oceniti. Njihova številčnost je v zadnjih desetletjih močno upadla, kar znanstveniki pripisujejo pretiranemu lovu, saj so nanduji zaželen plen tako zaradi mesa, kot zaradi usnja. Resno jih ogroža tudi pobiranje jajc iz gnezd. Leta 1980 so, predvsem na Japonsko in v ZDA, iz Paragvaja izvozili kar 50 000 nandujevih kož.

Zaradi hitrega upada številčnosti nanduji veljajo za potencialno ogroženo vrsto, ki bo brez dodatnih ukrepov verjetno kmalu postala ranljiva.

Krčenje in razdrobljenost življenjskega prostora

Ogroža jih tudi krčenje in razdrobljenost življenjskega prostora. Mnoga za nanduje primerna območja so namreč v zadnji desetletjih spremenili v njive in ograjene pašnike za živino. Ponekod so širna območja požgali, pri čemer so poginile številne živali. Ker kmetje nanduje dojemajo kot škodljivce, to ustvarja dodaten pritisk na njihovo populacijo.
Kako lahko pomagaš?
Bodi eko popotnik

Na potovanjih preveri, kaj kupuješ, da spominki ne bodo vsebovali delov živali (koža, zobje, kremplji, žolč...). Čeprav nekatere vrste živali še niso ogrožene, pa z vsesplošno prodajo njihovih telesnih delov za spominke povzročamo prav to.
Nanduji so uvrščeni v Prilogo II mednarodnega sporazuma CITES, kar omejuje trgovanje z njihovimi izdelki. V pripravi so tudi dodatni ukrepi, ki bi omogočili ohranjanje njihovega življenjskega prostora in bolje omejili lov. Več o konvenciji CITES.
World map
Naravovarstveni status:
nt
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC