Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00
Članstva

Evropska zveza živalskih vrtov in akvarijev – EAZA

 

Živalski vrt Ljubljana je od leta 1995 pridruženi član Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev – EAZA, ter stalni član od leta 1999. EAZA je bila ustanovljena leta 1992 v Stuttgartu kot naslednica Evropske zveze skupnosti živalskih vrtov in akvarijev (ECAZA), ustanovljene leta 1988. Znotraj zveze je delovalo 19 Evropskih vzrejnih programov za ogrožene živalske vrste (EEP), ki so bili ustanovljeni že v letu 1985. Leta 1990 so formirali Svetovalne skupine za taksone (TAG) ter ustanovili prvi izvršni urad. EAZA se je hitro razvijala z ustanovitvijo odbora za veterino, odbora za etiko in članstvo, odbora za zakonodajo in v letu 1992 odbora za akvarije. Naslednje leto so ustanovili odbor za tehnično pomoč in dobro počutje živali. Leta 1995 so ustanovili odbor za izobraževanje ter odbor za raziskave. Leta 1998 je bi ustanovljen odbor za ohranjanje in leta 2000 odbor za trženje.

Danes ima EAZA 345 članov iz 41 držav ter 140 milijonov obiskovalcev letno. Glavni cilji delovanja so izobraževanje, raziskave in ohranjanje narave.

V okviru EAZA delujejo evropski vzrejni programi (EEP) in svetovalne skupine za posamezno skupino (TAG). Za ogrožene živalske vrste se vodijo rodovne knjige (ESB) v katere se vpisujejo podatki. Obstaja 129 rodovnih knjig.

Kot edini klasični, večji živalski vrt v Sloveniji smo v omenjeni organizaciji zelo dejavni.

  • Za leto 1999 smo naredili popis vseh evropskih vrst dvoživk in plazilcev, ki jih gojijo v živalskih vrtovih, članicah EAZE ter predlagali usmeritve, ki jih je EAZA priporočila živalskim vrtovom.
  • Od leta 1996 do leta 2012 smo vodili rodovno knjigo (ESB) za dve vrsti kljunorožcev.
  • Smo pedagoški svetovalci v svetovalni skupini za medvede od leta 2004.
  • Med leti 2010 in 2012 smo vodili svetovalno skupino za sove.
  • Med leti 2006 do 2012 smo bili člani komiteja za izobraževanje
  • med leti 2004 do 2008 smo bili člani komiteja za žirafe.

 

 

Svetovna zveza živalskih vrtov in akvarijev - WAZA

 

Živalski vrt Ljubljana je član WAZA od leta 2000. Njeni člani so vodilni živalski vrtovi in akvariji po vsem svetu.
 

 

  

Mednarodni vrstni informacijski sistem – Species360

 

Živalski vrt Ljubljana je član Species360 od leta 1999. Species360 je računalniški informacijski sistem za vodenje evidence prostoživečih živali v živalskih vrtovih.
  

Evropska zveza pedagogov v živalskih vrtovih - EZE

 

Živalski vrt Ljubljana se je leta 1999 pridružil Evropski zvezi pedagogov v živalskih vrtovih – EZE.

 

EZE je bila ustanovljena leta 1972 in je v prvih letih delovala predvsem v Veliki Britaniji, na Nizozemskem, Danskem in v Nemčiji. Področje izobraževanja v ZOO-jih se zelo aktivno razvija od leta 2001, ko so bili sprejeti prvi standardi za področje izobraževanja v živalskih vrtovih, članih EAZA. Organizacija EZE ima okoli 300 članov in danes deluje znotraj EAZA v okviru odbora za izobraževanje in dizajn.

Med leti 2004 in 2012 smo bili aktivni člani delovne skupine EZE. Eden od ciljev je promovirati znanje in razumevanje narave skozi ZOO medij. Živalski vrtovi so z okoli 140 milijonov obiskovalcev letno dragocen izobraževalni in kulturni vir skupaj z muzeji in botaničnimi vrtovi. ZOO Ljubljana letno obišče okoli 260.000 obiskovalcev. Izobraževanje, usmerjeno v razumevanje in varovanje okolja, je nujno za zavedanje milijonov obiskovalcev ZOO-jev v Evropi, da je uspešen dolgoročen obstoj človeštva na Zemlji odvisen od hitrega trajnostnega razvoja na globalni ravni. Spodbuditi je treba posameznikovo in kolektivno politično dejavnost s ciljem doseči trajnostno ravnanje na vseh področjih človeškega delovanja na globalni ravni v naslednjih treh do petih desetletjih.

 

V dokumentu EAZA o izobraževalnih standardih iz leta 2008 je definiranih 16 standardov, ki jih morajo pri izobraževanju obiskovalcev izpolnjevati EAZA ZOO-ji. V EAZA ohranitveno izobraževalni strategiji 2010-2012 je zapisano, da morajo biti celovito obravnavane teme, kot so biodiverziteta, ohranjanje narave, klimatske spremembe in trajnostno ravnanje v povezavi z živalmi, ki bivajo v živalskih vrtovih. Vse te teme prispevajo k izobraževanju za trajnostni razvoj. Trenutno je v nastajanju nova izobraževalna strategija. Odbor za izobraževanje in dizajn je postal odlična inštitucija za širjenje informacij, izobraževanja in ozaveščanja. Odbor je bil ustanovljen z namenom, da spremlja novosti in objave na področju izobraževanja v ZOO-jih in akvarijih ter spodbuja visok nivo izobraževanja v EAZA inštitucijah z organiziranjem konferenc, delavnic in izobraževanj.

 

 

Strategije izobraževanja obiskovalcev in širše javnosti v živalskih vrtovih

 

Živalski vrtovi razvijajo različne strategije izobraževanja svojih obiskovalcev in širše javnosti tako na lokalni kot tudi globalni ravni. S prve konference ZN o okolju in razvoju v Rio de Janeiru leta 1992 o biotski raznovrstnosti so tudi živalski vrtovi povzeli geslo ''Razmišljaj globalno, deluj lokalno'', s katerim naj bi vsak zemljan prevzel del odgovornosti za svoj življenjski slog, ki vpliva na okolje.

 

Osnovni cilj izobraževanja je navdihniti obiskovalce k spremembi vsakodnevnega vedenja in živeti bolj sonaravno. Okoljsko izobraževanje daje pobude za spremembe ravnanja ljudi in usmerja zanimanje ljudi za projekte, ki negativno vplivajo na naravo in ogrožene vrste.

 

Živalski vrtovi razvijamo ''izobraževanje za ukrepanje'', ki vključuje tako obiskovalce kot šole in širšo javnost. Zelo hitro moramo ukrepati za zaščito ogroženih vrst ter za ohranitev našega planeta za prihodnje generacije. Pri vsem pa je zelo pomembno preprosto ''uživanje v naravi'' ter ''čudenje živim bitjem'', ker se skozi to poraja etika ohranjanja in skrbi za življenje okoli nas.

 

 

Pomen izobraževanja v živalskem vrtu

 

Osnovni cilji sodobnih ZOO-jev vključujejo ohranjanje narave in izobraževanje o njej. Če želimo ohranjati vrste v naravnem okolju, moramo motivirati ljudi, da razumejo živali in spoznajo vzroke, zaradi katerih so ogrožene ter si prizadevajo za njihovo ohranitev. Najbolje bi bilo, da bi imel prav vsak možnost doživeti divjino in se o njej učiti prav tam, ker pa to ni možno, živalski vrtovi omogočajo del te izkušnje in razumevanje narave. Živalski vrtovi so skupaj z botaničnimi vrtovi in muzeji dragocene ter pomembne kulturno izobraževalne inštitucije. S profesionalnim pristopom k razvijanju izobraževalnih programov v ZOO-jih lahko povečamo zavedanje ljudi o nenadomestljivi vrednosti narave, zato je izobraževanje bistvena naloga vsakega živalskega vrta.