Photo animal
Photo mask
Svetovni dan žiraf 2022
08.06.2022

Svetovni dan žiraf obeležujemo na najdaljši dan v letu, 21. junija. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje o težavah, s katerimi se te živali z najdaljšim vratom na svetu srečujejo v naravnem okolju. Kdo ali kaj je Twiga? Zakaj so žirafe v naravi ogrožene? Kako naravovarstveniki preselijo tako veliko žival? Kako jim lahko pomagamo? Koliko vrst žiraf poznamo? Kateri podvrsti pripadata Rastko in Cvetko ter kako skrbimo zanju v ZOO Ljubljana?

Vse to in še mnogo več lahko izveste na Dogodivščinah ob svetovnem dnevu žiraf! Obiskovalci se jih lahko udeležite brez doplačil. Potekale bodo:

  • v soboto, 18. junija 2022 od 10. do 13. ter od 14. do 18. ure
  • v nedeljo, 19. junija 2022 od 10. do 13. ure

Lepo vabljeni!

Svetovni dan žiraf 2022

Svetovni dan žiraf: Ali si lahko predstavljamo svet brez žiraf?

Žirafe so bile decembra 2016 na podlagi številnih raziskav, ki so potekale v Afriki, uvrščene na Rdeči seznam IUCN kot ranljiva vrsta. V zadnjih 30 letih je njihovo število namreč upadlo za neverjetnih 40 %. Ocenjujemo, da je danes v vsej Afriki ostalo le še manj kot 100.000 žiraf. Vzroka sta izguba, degradacija in razdrobljenost naravnega okolja s širjenjem človeka zaradi rasti prebivalstva ter nezakonit lov na žirafe.


Akcije Twiga

Severna žirafa je najbolj ogrožena vrsta žiraf, saj jih v naravi živi le še okoli 5000.

Leta 2016 so številčnost nubijskih žiraf, ki je podvrsta severne žirafe, ocenili na manj kot 1500 žiraf. Kar 1250 jih je živelo v severnem delu narodnega parka Murchison Falls v Ugandi, kjer so v osrednjem severnem območju parka odkrili nahajališča nafte. Zato so na pobudo Uganda Wildlife Authority, Uganda Wildlife Education Centre, Fundacije za ohranitev žiraf (GCF) in številnih drugih partnerjev, organizirali akcije Twiga, s katerimi so aktivno sodelovali pri ohranitvi nubijskih žiraf v naravnem okolju ter za ta namen zbirali finančna sredstva. 

V ZOO Ljubljana gojimo podvrsto rothschildska žirafa, za katero so genetske analize dokazale, da gre za isto podvrsto kot je nubijska žirafa.

V Ugandi danes živi pet populacij nubijskih žiraf v nacionalnih parkih Murchison Falls ob reki Nil, Kidepo Valley in Pian Upe.

Akcije Twiga so bile zelo uspešne in so odličen primer združevanja in sodelovanja partnerjev iz Afrike in vsega sveta pri ohranjanju žiraf v divjini, saj strokovnjaki ocenjujejo, da danes v Ugandi živi 2645 nubijskih žiraf.
 
Twiga I
Akcija Twiga I je potekala januarja 2016 v Ugandi. Iz severnega dela narodnega parka Murchison Falls so čez reko Nil v južni del parka preselili 18 žiraf. Tako so ustvarili satelitsko populacijo na novem območju ter s tem zagotovili njihovo dolgoročno preživetje.


Twiga II
Med akcijo Twiga II so avgusta 2017 s severnega na južni del parka premestili še 19 žiraf. Z velikim trudom so ujeli prostoživeče žirafe in jih namestili v posebno ogrado. Po kratkem bivanju v njej so jih s posebnim tovornjakom in trajektom prepeljali čez reko Nil v južni del parka. S tem so žirafam, ki ne znajo plavati, pomagali premostiti naravno oviro kot je široka reka Nil. Štirim premeščenim žirafam so namestili GPS ovratnice, s katerimi so spremljali uporabo habitata doseljenih žiraf v novem okolju.


Twiga III
Akcija Twiga III je bila najbolj zahtevna. Ekipa, sestavljena iz različnih strokovnjakov, je pridobila nova znanja in dragocene izkušnje s selitvijo žiraf iz enega dela parka v drugega. Leta 2018 so se odločili premestiti 14 nubijskih žiraf iz narodnega parka Murchison Falls v narodni park Kidepo Valley. Pot je bila dolga kar 600 kilometrov.
Tudi ta selitev je bila posledica bližajočega se vrtanja naftnih vrtin in postavitve naftovoda v narodnem parku Murchison Falls, ki naj bi se začelo pred koncem leta 2018. Drugi razlog pa je bil cilj povečati populacijo nubijskih žiraf v tem parku. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja se je tamkajšnja populacija žiraf zaradi lova zmanjšala na tri žirafe. Leta 1997 so v narodni park Kidepo Valley iz Kenije pripeljali tri žirafe, da bi povečali populacijo. Dve samici sta preživeli in imeli potomce, medtem ko je samca po nekaj mesecih uplenil lev. Kljub temu se je populacija žiraf v tem parku do aprila 2018 povečala na 36 osebkov.
Operacija Twiga III je bila uspešno zaključena v treh tednih. Žirafe so najprej namestili v posebno ogrado, kjer so se pred selitvijo na novo območje umirile in navadile na transportne bokse. Po nekaj dneh so žirafe v skupinah po pet naložili na tovornjak in začeli deseturno vožnjo. Dvema samicama so namestili GPS ovratnice.
Med potjo so se izogibali nizko visečim električnim napeljavam in drevesnim vejam, počasi vozili po grbinastih cestah in preko gorskega prelaza. Ekipa je bila navdušena nad umirjenostjo žiraf med dolgim potovanjem. Med izpustom v narodnem parku Kidepo Valley se je nad njimi prikazala bleščeča mavrica, kot čudovita dobrodošlica v novem okolju. V naslednjih dneh so v park pripeljali še ostale žirafe.
Operacijo Twiga III je bila deležna velikodušne finančne podpore z vsega sveta, ki je bila večinoma zbrana med svetovnim dnevom žiraf leta 2018.


Twiga IV
Oktobra leta 2019 so izpeljali akcijo Twiga IV, v kateri so naselili nubijske žirafe v narodni park Pian Upe v Ugandi, kjer so pred 25 leti lokalno izumrle.

Narodni park Pian Upe je drugo največje zavarovano območje in največji rezervat za divjinske živali v Ugandi. Ustanovljen je bil leta 1965 in je bil dom največje populacije nubijskih žiraf v Ugandi, dokler niso leta državljanskih nemirov in oboroženih spopadov povzročila zdesetkanje žiraf in drugih prostoživečih vrst na tem območju. Po prenehanju državljanskih nemirov, so si populacije žiraf počasi opomogle. Dodatno so jim pomagali z doselitvijo novih osebkov. Predhodno so zbirali tudi informacije pri lokalnem prebivalstvu, ki je bilo temu zelo naklonjeno.
Leta 2019 so v treh napornih potovanjih, dolgih 480 km, ki jih je oteževalo nenavadno močno deževje in posledično ceste, ki so se spremenile v blatne mlakuže, preselili 15 žiraf. Vožnja je vsakič trajala napornih 16 ur.
Akcijo Twiga IV so zaključili v kratkih dveh tednih in pol. Ponovno so dvema žirafama namestili GPS ovratnice, preko katerih jim lahko sledijo.


Twiga V
Leta 2020, ki ga je zaznamovala epidemija Covid-19, so uspešno izpeljali zadnjo preselitev žiraf v narodni park Pian. V treh tednih so ujeli 15 nubijskih žiraf, jih nastanili v začasni ogradi ter jih prepeljali v 480 km oddaljen narodni park Pian Upe. Selitev je bila brezhibno izpeljana, saj je bila rezultat odličnega timskega dela, ki je temeljil na šestletnih skupnih izkušnjah, s stalno podporo in sodelovanjem strokovnjakov za divjinske živali in živalskih vrtov z vsega sveta. Sredstva za projekt je v preteklih letih prispeval tudi ZOO Ljubljana.

Tudi tokrat so trem žirafam namestili GPS ovratnice, s katerimi jim sledijo, da bolje razumejo izrabo prostora žiraf. Zbrani podatki bodo pomagali pri nadaljnjem spremljanju gibanja teh živali, postali pa bodo tudi del večje pobude GCF Twiga Tracker Initiative, največje študije satelitskega GPS sledenja, ki je bila kdajkoli izvedena na žirafah. Do zdaj so v desetih afriških državah z GPS ovratnicami opremili več kot 200 žiraf.

Uganda se ponaša s petimi uspešnimi populacijami nubijskih žiraf, katerih število nenehno narašča. Premestitve so ključno orodje za ohranitev kritično ogroženih nubijskih žiraf, kot je poudarjeno v nacionalni strategiji in akcijskem načrtu za ohranitev žiraf v Ugandi. S temi akcijami so žirafe razpršili na območja, kjer so zgodovinsko živele. Te akcije so sodobna zgodba o uspehu ohranjanja narave.


Tudi v letu 2021 in 2022 so poročali o številnih žirafjih mladičih, ki so se skotili v vseh populacijah žiraf, ki so jih doselili na nova območja v narodnih parkih, kar dokazuje, da se doseljene žirafe v novem okolju dobro počutijo in da so bile naravovarstvene akcije uspešne.