Photo animal Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April, Maj, Junij Od 9. do 19. ure
Julij, Avgust, September Od 9. do 19. ure

Sibirski tiger Panthera tigris altaica

Sibirski tiger
Vloga v naravi

Če zavarujemo tigra, zavarujemo vse živalske in rastlinske vrste v njegovem okolju

Zato sibirskega tigra v naravovarstvu imenujemo tudi krovna vrsta. Tiger uravnava populacijo svojega plena. Poleg srnjadi, jelenjadi in divjih svinj plenijo celo medvede, za hrano pa tekmujejo z drugimi plenilci, kot so volkovi. Izkazalo se je, da tigrova prisotnost zmanjšuje populacijo volkov, kar je pomemben argument ruskih naravovarstvenikov, ki med lovci poskušajo doseči večjo strpnost do tigrov v naravi.

Vzroki ogroženosti

Največja grožnja sibirskim tigrom je človek

Nezakonito jih lovi in prodaja na črnem trgu. Poleg strahu pred napadi je razlog za ubijanje velikih mačk tudi velika trofejna vrednost in uporaba delov tigrovega telesa v kitajski tradicionalni medicini. Ogroža jih tudi izguba habitata - izsekavanje gozda, požiganje območij, gradnja cest in naselij ter rudarjenje.

Kako lahko pomagaš?

Naravovarstvene organizacije

Za ohranjanje sibirskih tigrov si prizadevajo številne naravovarstvene organizacije. Obišči njihovo spletno stran in preveri podrobnosti o njihovih dejavnostih:

- Družba za ohranjanje prostoživečih živali (Wildlife conservation society)

- Svetovna fundacija za prostoživeče živali (World wildlife foundation)Izobraževanje ljudi je ključnega pomena pri ohranjanju tigra

Poleg raziskav, ki omogočajo vpogled v biologijo sibirskih tigrov, naravovarstveniki poskušajo povečati strpnost ljudi, ki živijo na območju življenjskega prostora tigra. Javnost izobražujejo, kako ravnati v primeru srečanja s tigrom, v primeru konfliktov pa živali preseljujejo na bolj odročne lokacije. Skrbijo za zadostno količino njihovega plena (določitev primernega števila lovnih kvot, cepljenje proti nalezljivim boleznim, krmljenje), zavzemajo pa se tudi za ohranjanje njihovega habitata. Velika grožnja sibirskim tigrom je namreč povezana z nezakonitim izsekavanjem visoko cenjenega korejskega bora. Rusija je izdelke iz tega lesa leta 2010 uvrstila na sporazum CITES, zato je za izvoz teh izdelkov iz Rusije potrebno pridobiti posebno dovoljenje. S sibirskimi tigri, tako živimi kot mrtvimi, je prepovedano trgovati.

V živalskih vrtovih ljudi izobražujemo o vzrokih ogroženosti sibirskega tigra ter ozaveščamo o nezakonitih nakupih živalskih in rastlinskih delov.

World map
Naravovarstveni status:
cr
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Sibirski tiger je bil v 40­ih letih prejšnjega stoletja na robu izumrtja, saj je v naravi živelo le še 40 živali.
Rusija je bila prva država na svetu, ki je tigre popolnoma zavarovala, zato se je populacija v nekaj desetletjih obnovila. Čeprav danes v naravi živi približno 400 živali, je podvrsta sibirski tiger kljub temu ogrožena.
Človek pravi ubijanju tigra šport – ko pa tiger ubije njega, je to okrutnost. (George Bernard Shaw)
Tigri živijo na zemlji več kot dva miljona let. Danes poseljujejo le 7% nekdanjega območja.